ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πολιτική απορρήτου
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει την πρακτική της εταιρείας «HELLENIC BOG IMPORTS EXPORTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε.», που εδρεύει στον Νέα Σμύρνη Αττικής, Ελ. Βενιζέλου 18, Τ.Κ. 17123, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 165714908000 (η «Hellenic Bog» ή «εμείς» ή «εμάς»), αναφορικά με τη συλλογή, τη χρήση, την αποθήκευση και την αποκάλυψη των Προσωπικών Δεδομένων (όπως ορίζονται κατωτέρω) που παρέχονται σε εμάς από τους χρήστες της ιστοσελίδας www.Hellenic Bog.gr (η «Ιστοσελίδα»), κατά την πλοήγησή τους ή όταν κάνουν χρήση των υπηρεσιών εύρεσης εργασίας και λοιπών υπηρεσιών που προσφέρει η Hellenic Bog μέσω αυτής (οι «Υπηρεσίες»).
Η παρούσα Πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης, οι οποίοι ενσωματώνονται δι’ αναφοράς.
1. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Το εφαρμοστέο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων (το «Εφαρμοστέο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»), αποτελείται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία για τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των Προσωπικών σας Δεδομένων από εμάς, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ο «Κανονισμός») και του Ν. 4624/2019.
2. Ορισμός Προσωπικών Δεδομένων
Ως «Προσωπικά Δεδομένα» νοούνται οι πληροφορίες και τα δεδομένα σχετικά με ένα ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, δηλαδή ένα άτομο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα, κυρίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως, για παράδειγμα, η ημερομηνία γέννησης, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση IP του κ.λπ. Εμείς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε ή αποκαλύπτουμε Προσωπικά σας Δεδομένα, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και σύμφωνα με το Εφαρμοστέο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
3. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε ανάλογα με τον σκοπό επεξεργασίας
Στόχος της Hellenic Bog είναι να συλλέγει τα απολύτως απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα, που είναι κατάλληλα, συναφή και αναγκαία ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία. Τα Προσωπικά Δεδομένα που η Hellenic Bog συλλέγει από κάθε χρήστη της Ιστοσελίδας (ο «Χρήστης»), αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται διαφοροποιούνται ανάλογα με: α) αν ο Χρήστης είναι ιδιώτης ή εκπρόσωπος υφιστάμενων, πρώην ή μελλοντικών εταιρικών πελατών, προμηθευτών και επιχειρηματικών εταίρων της («Επιχειρηματικές Επαφές») και β) τον σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκαν τα Προσωπικά Δεδομένα (π.χ. επίσκεψη/περιήγηση στην Ιστοσελίδα, χρήση των Υπηρεσιών με τη συμπλήρωση των φορμών αναζήτησης εργασίας/εργαζομένων η οποία αυτομάτως συνεπάγεται και τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στην Ιστοσελίδα, επικοινωνία με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Hellenic Bog). Πιο συγκεκριμένα, η Hellenic Bog συλλέγει -κατά περίπτωση- τα ακόλουθα Προσωπικά Δεδομένα:
3.1. Προσωπικά Δεδομένα που απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών εύρεσης εργασίας:
• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
• Όνομα και Επώνυμο
• Διεύθυνση κατοικίας ή/και εργασίας
• Βιογραφικό σημείωμα με τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται σε αυτό
• Φωτογραφία
• Υπηκοότητα
• Στοιχεία Επικοινωνίας
3.2. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται μέσω της Ιστοσελίδας για την παροχή λοιπών υπηρεσιών (π.χ. εμπορική προώθηση, αποστολή newsletter/εμπορικής επικοινωνίας, διενέργεια ερευνών ικανοποίησης, συμμετοχή σε διαγωνισμούς/κληρώσεις, διοργάνωση εκδηλώσεων/ ημερίδων/εκπαιδευτικών σεμιναρίων, επικοινωνία με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ή μέσω της υπηρεσίας συνομιλίας (chat) περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα ακόλουθα:
Η διεύθυνση e-mail σας όταν συμπληρώσετε τη φόρμα αναζήτησης εργασίας/εργαζομένων, σε κάποιες περιπτώσεις συνδυαστικά με προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται με την συγκατάθεση του Χρήστη (όπου απαιτείται) κατά την πλοήγησή του στην Ιστοσελίδα με στόχο την αποστολή προσωποποιημένης επικοινωνίας σύμφωνα με τις ανάγκες/προτιμήσεις του Χρήστη.
Η διεύθυνση e-mail σας και τα λοιπά στοιχεία που ζητούνται κάθε φορά στη φόρμα συμμετοχής που συμπληρώνει ο Χρήστης για να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις/ημερίδες/εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργανώνει ή συνδιοργανώνει η Hellenic Bog.
Αν επικοινωνήσετε (γραπτά ή προφορικά) με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Hellenic Bogενδέχεται να αποθηκεύσουμε/καταχωρήσουμε την διεύθυνση e-mail σας και την σχετική αλληλογραφία/επικοινωνία σας, όπως επίσης τυχόν στοιχεία που θα σας ζητηθούν και είναι απαραίτητα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας ή/και την ικανοποίηση αιτήματός σας.
Εάν παρέχεται η δυνατότητα στην Ιστοσελίδα και επιλέξετε να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών ή με υπάλληλο της Hellenic Bog μέσω ενός μέσου κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook) ή άλλου συνεργάτη, ορισμένα από τα Προσωπικά σας Δεδομένα (π.χ. το ονοματεπώνυμό σας, στοιχεία που αφορούν την επαγγελματική σας κατάσταση ή το βιογραφικό σας) θα εισαχθούν από εσάς ή/και το κοινωνικό σας δίκτυο ή/και τον συνεργάτη. Επίσης, να έχετε υπόψη σας ότι τα δεδομένα που υποβάλετε σε αυτήν την υπηρεσία συνομιλίαςchat θα είναι διαθέσιμα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook) ή στον συνεργάτη και υπόκεινται στις πολιτικές απορρήτου τους, γι’ αυτό σας συνιστούμε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις απορρήτου σας και να διαβάσετε τις πολιτικές απορρήτου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή των συνεργατών, ώστε να λάβετε περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας κατά τη χρήση των υπηρεσιών τους.
3.4. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται κατά την πλοήγηση σας στην Ιστοσελίδα:
Προτιμήσεις αναφορικά με τις αναζητήσεις κάθε Χρήστη, εφόσον ο Χρήστης έχει συγκατατεθεί στην χρήση των αντίστοιχων (μη τεχνικά απαραίτητων) cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική για τα Cookies της Hellenic Bog.
Πληροφορίες σχετικά με την συσκευή που χρησιμοποίησε ο Χρήστης για να αποκτήσει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα (όπως διεύθυνση IP, συσκευή, πρόγραμμα περιήγησης, τύπος λειτουργικού συστήματος και άλλες πληροφορίες υποστήριξης του λειτουργικού συστήματος).
Σελίδες και διευθύνσεις URL που παραπέμπουν τους Χρήστες στην Ιστοσελίδα και σελίδες και διευθύνσεις URL στις οποίες οι Χρήστες ανακατευθύνονται όταν ακολουθήσουν συνδέσεις («links») προς άλλες ιστοσελίδες που λειτουργούν από τρίτους και είναι διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα.
Ημερομηνίες και ώρες επισκέψεων στην Ιστοσελίδα.
Γεωγραφική τοποθεσία (όπως χώρα και πόλη), από την οποία ένας Χρήστης επισκέπτεται την Ιστοσελίδα.
Τις ενέργειες που πραγματοποιούνται από τον Χρήστη κατά την περιήγηση στην Ιστοσελίδα (όπως προβολές σελίδας, μοτίβα πλοήγησης και προβολή θέσεων εργασίας ή υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις εργασίας).
Τους όρους αναζήτησης που εισάγουν οι Χρήστες στις διάφορες μηχανές αναζήτησης για να οδηγηθούν στην Ιστοσελίδα.
Η Hellenic Bog δεν επιδιώκει τη συλλογή ή την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό, και αφορούν ιδίως φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή την ιδιότητα μέλους συνδικαλιστικών οργανώσεων ή γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό τον μοναδικό προσδιορισμό ενός φυσικού προσώπου, δεδομένα σχετικά με την υγεία κ.λπ. του εκάστοτε Χρήστη.
4. Σκοποί της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Η Hellenic Bog επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα των Χρηστών για τους εξής σκοπούς:
• Παροχή των Υπηρεσιών που ζητά ο Χρήστης μέσω της Ιστοσελίδας.
• Συμπλήρωση των φορμών αναζήτησης και κατά συνέπεια εγγραφή των Χρηστών στην Ιστοσελίδα, διαχείριση και τεχνική υποστήριξη των λογαριασμών που δημιουργούνται
• Αποθήκευση των βιογραφικών σημειωμάτων και λοιπών Προσωπικών Δεδομένων που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα.
• Επεξεργασία, επιβεβαίωση και ολοκλήρωση των αγορών των Επιχειρηματικών Επαφών (συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας μαζί τους (μέσω e-mail ή τηλεφωνικά), αν χρειαστεί, για τις Υπηρεσίες που έχουν αγοράσει).
• Επικοινωνία με τους Χρήστες που έχουν συμπληρώσει τη φόρμα αναζήτησης και χρειάζεται να λαμβάνουν ενημερωτικά δελτία (newsletter) και πληροφορίες για υφιστάμενες ή νέες υπηρεσίες, ημερίδες, σεμινάρια, δράσεις, εκπαιδευτικές ή άλλες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης κ.λπ. Αυτές οι επικοινωνίες θα περιέχουν συνδέσμους κατάργησης εγγραφής (unsubscribe) εάν αποφασίσετε ότι δεν θέλετε να λαμβάνετε περαιτέρω επικοινωνίες.
• Ενημέρωση, επικοινωνία μέσω e-mail, των Χρηστών που έχουν συμπληρώσει τις φόρμες αναζήτηση, προκειμένου να εργαστούν μαζί μας.
• Ενημέρωση, επικοινωνία μέσω e-mail, των Χρηστών που έχουν συμπληρώσει τις φόρμες αναζήτησης, προκειμένου να ολοκληρωθεί η προσφερόμενη υπηρεσία από την πλευρά της Hellenic Bog
• Απάντηση του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών ή/και των υπαλλήλων της Hellenic Bog στα ερωτήματα των Χρηστών σχετικά με τα προϊόντα και τις Υπηρεσίες ή/και διαχείριση αιτημάτων.
• Παροχή διαχειριστικών ειδοποιήσεων ή επικοινωνιών που αφορούν τη χρήση της Ιστοσελίδας ή/και του λογαριασμού του Χρήστη.
• Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης πελατών των Χρηστών της Ιστοσελίδας.
• Επικοινωνία με τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και παροχή σε αυτά πληροφοριών που, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι στοχευμένες με βάση τα ενδιαφέροντά τους (όπως σχετικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικές ή άλλες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης). Αυτές οι επικοινωνίες θα περιέχουν συνδέσμους κατάργησης εγγραφής (unsubscribe) εάν αποφασίσετε ότι δεν θέλετε να λαμβάνετε περαιτέρω επικοινωνίες.
• Παροχή της δυνατότητας επικοινωνίας κάθε Χρήστη με την Hellenic Bog μέσω πλατφορμών επικοινωνίας (chat), ιστολογίων (blog), μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή/και άλλων διαδραστικών μέσων επικοινωνίας που τυχόν διατηρεί ή χρησιμοποιεί η Hellenic Bog.
• Διενέργεια ερευνών ικανοποίησης/αξιολόγησης της Hellenic Bog και των παρεχόμενων Υπηρεσιών, μέσω της συμπλήρωσης από τους Χρήστες –αν το επιθυμούν- αντίστοιχου ερωτηματολογίου ή φόρμας αξιολόγησης που αποστέλλεται μέσω e-mail.
• Διαχείριση της συμμετοχής του Χρήστη σε διαδικτυακές (virtual) ή δια ζώσης εκδηλώσεις που διοργανώνει κατά διαστήματα η Hellenic Bog.
• Ανάλυση και βελτίωση των εμπορικών/προωθητικών επικοινωνιών και στρατηγικών μάρκετινγκ που εφαρμόζει η Hellenic Bog.
• Ανάλυση τάσεων και στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση από τους Χρήστες της Ιστοσελίδας, των εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Hellenic Bog.
• Ανάλυση τάσεων και στατιστικών στοιχείων σχετικά με την αγορά εργασίας.
• Βελτιστοποίηση της Ιστοσελίδας με σκοπό την καλύτερη προβολή και κατάταξή της στα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης.
• Προστασία και πρόληψη απάτης, μη εξουσιοδοτημένων συναλλαγών, αξιώσεων και άλλων υποχρεώσεων της Hellenic Bog και διαχείριση της έκθεσης σε κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης δυνητικών χάκερ (hackers) και άλλων μη εξουσιοδοτημένων χρηστών.
• Συμμόρφωση της Hellenic Bog με συμβατικές ή νομικές υποχρεώσεις που πηγάζουν από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, τυχόν εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις καθώς και τις πρακτικές και Πολιτικές που εφαρμόζει η Hellenic Bog.
Μπορεί, επίσης, να συνδυάσουμε ορισμένα μη προσωπικά Συγκεντρωτικά Δεδομένα (όπως ορίζονται κατωτέρω) ή με άλλο τρόπο ανωνυμοποιημένα ή μη ταυτοποιήσιμα δεδομένα σχετικά με τους Χρήστες και να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα αυτά για να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις Υπηρεσίες μας. «Συγκεντρωτικά Δεδομένα» είναι οι δημογραφικές πληροφορίες ή οι πληροφορίες απασχόλησης (όπως το επάγγελμα, η εκπαίδευση και η εμπειρία) πολλών ατόμων που συνδυάζονται μαζί. Τα Συγκεντρωτικά Δεδομένα χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των χαρακτηριστικών διαφόρων πληθυσμών και δεν προσδιορίζουν συγκεκριμένα άτομα. Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε και να μοιραστούμε ανωνυμοποιημένα ή μη ταυτοποιήσιμα δεδομένα για να παρακολουθήσουμε τις τάσεις στην αγορά εργασίας καθώς και τη χρήση των προϊόντων και των Υπηρεσιών μας. Χρησιμοποιούμε, επίσης, υπηρεσίες ανάλυσης (analytics) που παρέχουν τρίτοι συνεργάτες, για να κατανοήσουμε καλύτερα την χρήση της Ιστοσελίδας, όπως περιγράφεται στην Πολιτική για τα Cookies.
5. Νομική βάση επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
Για τους Χρήστες της Ιστοσελίδας, η νομική βάση της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων από την Hellenic Bog διαφοροποιείται ως εξής: (i) Όσον αφορά τη συμπλήρωση των φορμών αναζήτησης, την συμμετοχή σε ημερίδες/εκπαιδευτικά σεμινάρια, την παροχή τεχνικής υποστήριξης και την εν γένει παροχή στους Χρήστες Υπηρεσιών, η νομική βάση της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων είναι η συγκατάθεση. (ii) Όσον αφορά την συμμετοχή σε έρευνες ικανοποίησης, τη χρήση ορισμένων (μη τεχνικά απαραίτητων) cookies κατά την περιήγηση στην Ιστοσελίδα ή όταν Χρήστες εγγράφονται για να λαμβάνουν μέσω e-mail μηνύματα μάρκετινγκ και εμπορικής επικοινωνίας, η νομική βάση της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων είναι η συγκατάθεση. (iii) Όσον αφορά την επικοινωνία με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ή/και με υπάλληλο της Hellenic Bog, θεωρούμε ότι έχουμε έννομο συμφέρον να απαντήσουμε στα αιτήματα ή τις ερωτήσεις που έχετε θέσει μέσω των υφιστάμενων διαφορετικών τρόπων επικοινωνίας (π.χ. μέσω chat). Κατανοούμε ότι η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι επίσης επωφελής για εσάς στο βαθμό που μας επιτρέπει να σας βοηθάμε επαρκώς, να σας παρέχουμε πληροφορίες και να απαντάμε στα ερωτήματά σας. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας προκειμένου να ζητήσετε επιπλέον πληροφορίες ή/και να κλείσετε διαδικτυακό ραντεβού με υπάλληλο της Hellenic Bog μέσω της μέσω της υπηρεσίας συνομιλίας (chat) που τυχόν είναι διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα ή/και στο προφίλ της Hellenic Bog στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης/παροχή των Υπηρεσιών μας. Όταν το αίτημά σας σχετίζεται με την άσκηση των δικαιωμάτων σας (για τα οποία σας ενημερώνουμε παρακάτω) ή με αξιώσεις σχετικά τις υπηρεσίες μας, επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για σκοπούς συμμόρφωσης με τις έννομες υποχρεώσεις μας.
Για τις Επιχειρηματικές Επαφές που είναι υφιστάμενοι πελάτες, προμηθευτές και επιχειρηματικοί συνεργάτες ή έχουν συμπληρώσει τη φόρμα αναζήτησης υπηρεσιών της Hellenic Bog, η νομική βάση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων είναι η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, εκτός αν προβλέπεται για συγκεκριμένη ενέργεια ότι η νομική βάση της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων είναι η συγκατάθεση ή άλλη νομική βάση.
Μπορεί, επίσης, να επεξεργαστούμε Προσωπικά Δεδομένα Χρηστών που είναι υφιστάμενοι πελάτες όταν είναι προς τα έννομα συμφέροντά μας να το πράξουμε, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το έννομο συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα Προσωπικά Δεδομένα. Τα έννομα συμφέροντά μας περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, το μάρκετινγκ, την πώληση και την παροχή των προϊόντων και Υπηρεσιών μας, την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων και Υπηρεσιών, την κατανόηση της συμπεριφοράς, των δραστηριοτήτων, των προτιμήσεων και των αναγκών των Χρηστών μας.
Τέλος, μπορεί να επεξεργαστούμε Προσωπικά Δεδομένα Χρηστών όταν είναι αναγκαίο για την προστασία και την πρόληψη της απάτης, καθώς και τη συμμόρφωση με τα πρότυπα του κλάδου, την εφαρμοστέα νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του Εφαρμοστέου Δικαίου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων), για παράδειγμα, μπορεί να υποχρεωθούμε να αποκαλύψουμε και να ανακοινώσουμε Προσωπικά Δεδομένα Χρηστών σύμφωνα με δικαστική απόφαση, εισαγγελική διαταγή ή παραγγελία ή απόφαση άλλου προσώπου ή διοικητικού οργάνου με εκ του νόμου αρμοδιότητα να υποχρεώσει την αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών. Αν έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι Προσωπικά Δεδομένα Χρηστών θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα στην έρευνα για ανάρμοστη ή παράνομη δραστηριότητα, μπορεί να αποκαλύψουμε τέτοιες πληροφορίες σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου ή άλλες αρμόδιες αρχές.
6. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων
Κατά τη συνήθη πορεία παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες μας, Προσωπικά Δεδομένα μπορεί να μοιραστούν εντός της Hellenic Bog και των συνεργατών της στο βαθμό που είναι αναγκαίο για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, καθώς και για σκοπούς έρευνας και στατιστικής ανάλυσης.
Μπορεί, επίσης, να μοιραστούμε Προσωπικά σας Δεδομένα με τους παρόχους υπηρεσιών που μας βοηθούν στην παροχή των δικών μας προϊόντων και Υπηρεσιών. Οι πάροχοι υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε μας παρέχουν ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες υπηρεσιών: CodeHosting, Code Development, Logger, SearchEngine, Email Processing, Server Hosting, Web Hosting, CloudHosting, CloudStorage, Delivery Email, Email Marketing, AnalyticsTechnology, E-CommerceProcessing, DataMatchingTechnology, Chat κ.λπ. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται βάσει σύμβασης και βάσει νόμου να χρησιμοποιούν ή να αποκαλύπτουν Προσωπικά Δεδομένα, όπως απαιτείται για την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό μας ή όπως άλλως απαιτείται από το νόμο. Σε περίπτωση που αντιληφθούμε ότι ένας πάροχος υπηρεσιών χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται ή αποκαλύπτει Προσωπικά Δεδομένα κατά τρόπο ασυμβίβαστο με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή το Εφαρμοστέο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η Hellenic Bog δεσμεύεται ότι θα λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να αποτρέψει ή να σταματήσει την ανάρμοστη χρήση, την παράνομη επεξεργασία ή/και αποκάλυψη των δεδομένων.
Είναι πιθανόν να τοποθετούμε στην Ιστοσελίδα συνδέσεις («links») προς άλλες ιστοσελίδες που λειτουργούν από τρίτους. Όταν κάνετε «κλικ» σε αυτές τις συνδέσεις ή αλλιώς επισκέπτεστε, συμμετέχετε ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες ή τις ιστοσελίδες άλλων μερών, ανεξάρτητα από το αν περιέχουν ή όχι την εμπορική ονομασία μας, εμπορικά σήματα μας και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας, μαζί με εκείνα του τρίτου μέρους που χειρίζεται την εκάστοτε ιστοσελίδα, θα πρέπει να γνωρίζετε και να έχετε επίγνωση ότι Εμείς δεν ελέγχουμε τις επιχειρηματικές πρακτικές αυτών των μερών, και ότι η παρούσα Πολιτική δεν εφαρμόζεται σε αυτά τα άλλα μέρη ή στις ιστοσελίδες τους.
Η Hellenic Bog διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύψει, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία σχετικά με εσάς ή τη χρήση της Ιστοσελίδας εάν κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο για: (α) την προστασία και την υπεράσπιση της δικαιωμάτων της Hellenic Bog, των υπαλλήλων της ή άλλων Χρηστών της Ιστοσελίδας ή του κοινού, (β) την επιβολή των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας, (γ) την συμμόρφωσή της με δικαστική απόφαση, νομικά έγκυρο αίτημα αρμόδιας κυβερνητικής αρχής, κανονισμό ή ισχύοντα νόμο ή (δ) να απαντήσει σε ισχυρισμούς ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει δικαιώματα τρίτων ή (ε) για την συμβολή της σε έρευνα ή αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών (π.χ. απάτης). Μπορεί, επίσης, να αποκαλύψουμε Προσωπικά Δεδομένα, όπως κρίνουμε αναγκαίο, για να ικανοποιήσουμε κάθε εφαρμοστέο νόμο, κανονισμό, νομική διαδικασία ή κυβερνητικό αίτημα.
Τέλος, τα Προσωπικά Δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από την Hellenic Bog μπορεί να μεταβιβαστούν σε τρίτους σε περίπτωση μεταβίβασης ιδιοκτησίας ή περιουσιακών στοιχείων ή πτώχευσης ή άλλης εταιρικής αναδιοργάνωσης της Hellenic Bog.
7. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτη χώρα
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την Hellenic Bog αποθηκεύονται σε κεντρική βάση δεδομένων (datacenter) τρίτου παρόχου που βρίσκεται στην Ευρώπη και η επεξεργασία τους γίνεται στην Ευρώπη, αλλά μπορεί να πραγματοποιηθεί επεξεργασία τους και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή/και σε άλλες χώρες εκτός Ευρώπης, όπου η Hellenic Bog ή οι συνεργάτες, οι θυγατρικές της ή τρίτοι φορείς παροχής υπηρεσιών που συνεργάζονται μαζί της διατηρούν τις εγκαταστάσεις τους. Η Hellenic Bog διασφαλίζει ότι οι εν λόγω συνεργάτες, θυγατρικές ή τρίτοι φορείς παροχής υπηρεσιών καλύπτονται από κατάλληλο πλαίσιο ή σύμβαση που αναγνωρίζεται από τις αρμόδιες αρχές ή δικαστήρια ότι παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας για τα Προσωπικά Δεδομένα. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, συναινείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας σε χώρες εκτός Ευρώπης. Εάν ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση, θα πρέπει να διαγράψετε τον λογαριασμό σας και συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε ή δεν θα επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα μετά την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.
8. Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης στην Ιστοσελίδα. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies στην Πολιτική για τα Cookies της Hellenic Bog.
9. Περίοδος διατήρησης
Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται από την Hellenic Bog για όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν και που ρητώς ορίζονται στην παρούσα Πολιτική. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα που συλλέγονται για την δημιουργία λογαριασμού (εγγραφής Χρήστη), του βιογραφικού σημειώματος και των αιτήσεων για θέσεις εργασίας αποθηκεύονται και διατηρούνται στο αρχείο της Hellenic Bog έως και την ημερομηνία κατά την οποία λήγει η σύμβαση μεταξύ του Χρήστη και της Hellenic Bog ή μέχρι να μας ζητήσει ο Χρήστης να διαγράψουμε τον λογαριασμό του στην Ιστοσελίδα ή να διαγράψουμε κάποια ή όλα τα Προσωπικά Δεδομένα του. Για την περίοδο διατήρησης των δεδομένων που συλλέγονται από τα cookies, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική για τα Cookies. Τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την αποστολή e-mail διαφημιστικού χαρακτήρα διατηρούνται μέχρις ότου ο Χρήστης να απεγγραφεί από την αντίστοιχη λίστα παραληπτών (μέσω της επιλογής «unsubscribe») ή να ζητήσει την διαγραφή όλων των Προσωπικών του Δεδομένων από την Hellenic Bog. Τα επαγγελματικά στοιχεία επικοινωνίας για τις Επιχειρηματικές Επαφές διατηρούνται μέχρι να μας ζητήσουν να διαγράψουμε τα δεδομένα τους. Όλα τα άλλα Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με τις Επιχειρηματικές Επαφές που είναι υφιστάμενοι πελάτες, προμηθευτές και επιχειρηματικοί εταίροι αποθηκεύονται μέχρι να λήξει η μεταξύ μας σύμβαση ή όπως αλλιώς προβλέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία.
10. Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων
Ως υποκείμενο των Προσωπικών Δεδομένων, διατηρείτε τα δικαιώματα που περιγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων δικαιωμάτων: πρόσβασης (Άρθρο 15), διόρθωσης (Άρθρο 16), διαγραφής (Άρθρο 17), περιορισμού (Άρθρο 18), υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Άρθρο 77). Αναφορικά με το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των Προσωπικών σας δεδομένων: θα θέλαμε να τονίσουμε ότι μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, χωρίς όμως να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν την ανάκληση αυτής. Μετά την ανάκληση της συγκατάθεσης, η Hellenic Bog δεν θα είναι σε θέση να συνεχίσει να σας παρέχει τις Υπηρεσίες, εάν νομική βάση για την παροχή τους είναι η συγκατάθεσή σας. Αναφορικά με την υποβολή αιτήματος διαγραφής, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, από την στιγμή που θα ικανοποιηθεί το αίτημά σας, θα: α) Παύσουμε να χρησιμοποιούμε και να κάνουμε διαθέσιμα τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους (έκτος αν προβλέπεται ή απαιτείται διαφορετικά από τον νόμο). β) Διαγράψουμε όλα τα Προσωπικά σας Δεδομένα από τις βάσεις δεδομένων μας, έκτος από αυτά που περιέχονται σε ηλεκτρονικά μηνύματα, αλληλογραφία ή άλλα έγγραφα που μπορεί να κρατήσουμε για να μπορούμε να αποδείξουμε τους όρους της συμβατικής μας σχέσης μαζί σας ή όπως άλλως προβλέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουν τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου διατήρησης, τη χρήση κ.λπ.) αναφορικά με τα εν γένει τα Προσωπικά Δεδομένα των εγγεγραμμένων Χρηστών, που έχουν ληφθεί από τρίτα μέρη. Παρακαλούμε, όπως μας βοηθήσετε να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας ακριβή επικαιροποιώντας σε τακτά χρονικά διαστήματα τα στοιχεία του λογαριασμού σας.
11. Άσκηση δικαιωμάτων των Χρηστών
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, να ενημερώσετε και να τροποποιήσετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας που περιλαμβάνονται στον λογαριασμό σας στην Ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με το info@hellenicbog.com. Αν θέλετε να ασκήσετε κάποιο από τα περιγραφόμενα στην παράγραφο 10 δικαιώματά σας και δεν μπορείτε να το πράξετε σύμφωνα με τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως υποβάλλετε αντίστοιχο αίτημα στην Hellenic Bog μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@hellenicbog.com) και η Hellenic Bog θα φροντίσει για την άμεση εξέτασή του. Η Hellenic Bog δεσμεύεται να απαντάει χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή του αιτήματος.
12. Αλλαγές στην παρούσα δήλωση
Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου όποτε είναι αναγκαίο, ώστε να αντανακλά αλλαγές που επιτάσσει το Εφαρμοστέο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή/και αλλαγές στις πρακτικές της Hellenic Bog αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα. Εάν προβούμε σε οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, θα ειδοποιήσουμε τους Χρήστες με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. μέσω αποστολής e-mail ή μέσω ανάρτησης στην Ιστοσελίδα). Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή της παρούσας αναγράφεται η τελευταία ενημέρωση της Πολιτικής Απορρήτου. Προτρέπουμε τους Χρήστες να επισκέπτονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα την Ιστοσελίδα προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου μας.
13. Στοιχεία επικοινωνίας
Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα Πολιτική αλλά και για κάθε ζήτημα σχετικό με την συλλογή και την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από την Hellenic Bog, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Hellenic Bog μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή μέσω e-mail στο info@hellenicbog.com. Για την καλύτερη και πιο άμεση εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε στη φόρμα επικοινωνίας να αναφέρετε συγκεκριμένα τις ερωτήσεις/απορίες σας.