Χειριστή Μηχανών Παραγωγής (Μεταμόρφωση)

Η Hellenic Bog στα πλαίσια της δυναμικής της ανάπτυξης αναζητά να προσλάβει Χειριστή Μηχανών Παραγωγής

 

Περιγραφή Θέσης

 • Διασφάλιση της σωστής λειτουργίας των μηχανών
 • Προετοιμασία των μηχανών σύμφωνα με το πρόγραμμα
 • Διάγνωση και επίλυση τεχνικών προβλημάτων
 • Πραγματοποίηση ελέγχων και εργασιών καθαρισμού/λίπανσης του μηχανολογικού εξοπλισμού των μηχανών
 • Τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

 

Προσόντα Υποψηφίου

 • Τ.Ε.Ι. / Ι.Ε.Κ. ή άλλης Τεχνικής Σχολής Μηχανολογίας
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2-3 ετών στον χειρισμό/συντήρηση γραμμών παραγωγής τροφίμων ή φαρμάκων
 • Καλή γνώση Αγγλικών & MS Office

 

Δεξιότητες

 • Αποτελεσματικότητα
 • Οργανωτικές Ικανότητες
 • Συνέπεια
 • Ισχυρές δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
 • Καλή επικοινωνία και όρεξη για εργασία σε ένα απαιτητικό περιβάλλον
 • Υπευθυνότητα, ευελιξία, προθυμία, ομαδικό πνεύμα
Επίπεδο εργασίας
Μεσαίο επίπεδο
Είδος Απασχόλησης
Πλήρης απασχόληση
Βιομηχανία
Human Resources
Τηλέφωνο
+30 210 9402148 +30 210 940**** Show
Τοποθεσία
Αθήνα