Υπεύθυνο πωλήσεων πεδίου για να ενταχθεί στην ομάδα πωλήσεων

Η Hellenic Bog στα πλαίσια της δυναμικής της ανάπτυξης αναζητά να προσλάβει Υπεύθυνο πωλήσεων πεδίου για να ενταχθεί στην ομάδα πωλήσεων Αθηνών  

Ο ρόλος:

Θα είστε υπεύθυνος για τη διαχείριση των εμπορικών συμφωνιών στην περιοχή ευθύνης σας, καθοδηγώντας την ομάδα των αντιπροσώπων πωλήσεων για την επίτευξη των στόχων και των στρατηγικών της εταιρείας.

Πώς θα συνεισφέρετε:

Θα είστε υπεύθυνος για:

 • Να διαχειρίζεστε τις εμπορικές συμφωνίες της εταιρείας στην περιοχή ευθύνης σας και να μεγιστοποιείτε το πλάνο πωλήσεων ανά πελάτη
 • Να προωθείτε τις αξίες και τις αρχές της εταιρείας οικοδομώντας εμπιστοσύνη και σεβασμό με τους συνεργάτες και την ίδια την αγορά
 • Να εφαρμόζετε το στρατηγικό σχεδιασμό και το πλάνο ανάπτυξης των εμπορικών σημάτων μας, δημιουργώντας αξία στις κατηγορίες και στους συνεργάτες μας
 • Μεγιστοποιήστε το In-Store Marketing & την προβολή των Brands μας, αξιοποιώντας τα εργαλεία του κάθε πελάτη
 • Να καθοδηγείτε μια ομάδα Αντιπροσώπων Πωλήσεων και Merchandisers, θέτοντας προτεραιότητες, αναπτύσσοντας παράλληλα τις δεξιότητες και την αποτελεσματικότητά τους
 • Συντονίζετε την ομάδα εμπορικών συνεργατών στην περιοχή σας, τους διαχειρίζεστε και τους βοηθάτε στην επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων, ώστε να συμβάλλετε ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας
 • Αναλύετε τις τάσεις της αγοράς και την αποτελεσματικότητα των δράσεών μας, καθώς και την υποβολή προτάσεων και σχεδίων δράσης
 • Να καινοτομείτε, όπου χρειάζεται, μετασχηματίζοντας την οργάνωση, την προσέγγιση και τις διαδικασίες

Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες:

 • BSc στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στα Οικονομικά ή σε συναφές αντικείμενο – το MSc θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
 • Τουλάχιστον τρία (3) έτη εμπειρίας σε παρόμοια θέση πωλήσεων, ιδανικά στον τομέα των καταναλωτικών προϊόντων / τροφίμων
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστες δεξιότητες πληροφορικής (MS Office)
 • Ισχυρές οργανωτικές, επικοινωνιακές και αναλυτικές δεξιότητες, ικανότητα διαχείρισης ομάδων και αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης
 • Επίλυση προβλημάτων, ευελιξία, αυτοπειθαρχία, ικανότητα εργασίας υπό πίεση και τήρησης προθεσμιών
Εμπειρία
Τουλάχιστον 3 έτη
Επίπεδο εργασίας
Μεσαίο επίπεδο
Είδος Απασχόλησης
Πλήρης απασχόληση
Βιομηχανία
Human Resources
Τηλέφωνο
+30 210 9402148 +30 210 940**** Show
Τοποθεσία
Αθήνα

Σχετικές αγγελίες

Άλλες παρόμοιες αγγελίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν