Υπεύθυνος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων (Μεταμόρφωση)

Η Hellenic Bog αναζητά υπεύθυνο διαχείρισης στόλου οχημάτων για ν’ αναλάβει συνολικά τις ανάγκες συντήρησης και παρακολούθησης των οχημάτων, συνδυαστικά με εργασίες υποστηρικτικές προς τη διακίνηση.

Αρμοδιότητες

 • Προγραμματισμός συντήρησης του στόλου οχημάτων
 • Εφαρμογή διαδικασίας παράδοσης – παραλαβής οχημάτων
 • Ολοκληρωμένη καταγραφή και παρακολούθηση του κόστους λειτουργίας (καύσιμα,συντήρηση κλπ)
 •  Δημιουργία αναφορών για την παρακολούθηση δεικτών αποτελεσματικότητας και κόστους
 • Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ανταλλακτικών και αξεσουάρ
 • Τηλεφωνική επικοινωνία με τους οδηγούς για ζητήματα που προκύπτουν κατά την εκτέλεση παραλαβών-παραδόσεων
 • Ανάθεση αιτημάτων παραλαβής
 • Διαχείριση της γραπτής επικοινωνίας για θέματα που σχετίζονται με παραλαβές και παραδόσεις

Απαραίτητα Προσόντα

 • Ικανότητα διαχείρισης έργου (project management).
 • Ικανότητα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.
 • Ικανότητες οργάνωσης και διεκπεραίωσης εργασιών υπό πίεση.
 •  Επικοινωνιακές δεξιότητες και μεθοδικότητα
 • Ηγετικές ικανότητες

Επιθυμητά προσόντα

 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης Β κατηγορίας.
 • Επιθυμητή σχετική προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
 • Καλή χρήση MS Office
 • Γνώση των περιοχών του Λεκανοπεδίου Αττικής
Επίπεδο εργασίας
Μεσαίο επίπεδο
Είδος Απασχόλησης
Πλήρης απασχόληση
Βιομηχανία
Human Resources
Τηλέφωνο
+30 210 9402148 +30 210 940**** Show
Τοποθεσία
Αθήνα