Πωλητή HO.RE.CA. με έδρα την Αθήνα

Η Hellenic Bog στα πλαίσια της δυναμικής της ανάπτυξης αναζητά να προσλάβει Πωλητή HO.RE.CA  με έδρα την Αθήνα 

Πωλητή HO.RE.CA. με έδρα την Αθήνα

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση Πελατολογίου της περιοχής ευθύνης του, με σκοπό την επίτευξη των στόχων που του έχουν δοθεί από τον Προϊστάμενο Πωλήσεων
 • Συνεχής επικοινωνία με τους Πελάτες ώστε να αναπτύξει την συνεργασία και την εμπιστοσύνη μαζί τους
 • Υλοποίηση των συμφωνηθέντων όρων σωστής συνεργασίας με τους Πελάτες
 • Ανάπτυξη του υφιστάμενου Πελατολογίου και δικτύου διανομής των προϊόντων

Απαραίτητα Προσόντα

 • Εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων της HORECA τουλάχιστον 5 έτη
 • Απόφοιτος ΑΕΙ –ΤΕΙ
 • Άριστές επικοινωνιακές & διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Ικανότητα για αυτόνομη εργασία στα πλαίσια της εταιρικής κουλτούρας
 • Γνώση στη χρήση Η/Υ
 • Πολύ καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτώς & προφορικώς)
 • Δίπλωμα Αυτοκινήτου

Παροχές

 • Σταθερές μηνιαίες αποδοχές
 • Bonus επί των πωλήσεων
 • Αυτοκίνητο
 • Κινητό
Επίπεδο εργασίας
Μεσαίο επίπεδο
Είδος Απασχόλησης
Πλήρης απασχόληση
Βιομηχανία
Human Resources
Τηλέφωνο
+30 210 9402148 +30 210 940**** Show
Τοποθεσία
Αθήνα