Μηχανικό Επιβατικών Οχημάτων _ Σκαραμαγκάς

Η Hellenic Bog στα πλαίσια της δυναμικής της ανάπτυξης αναζητά να προσλάβει Μηχανικό Επιβατικών Οχημάτων για την περιοχή του Σκαραμαγκά 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

Κύρια Καθήκοντα:

·         Εκτέλεση μηχανολογικών – ηλεκτρολογικών διαγνώσεων και εργασιών σε μεταχειρισμένα επιβατικά οχήματα.

·         Τεχνική Εκτίμηση Αυτοκινήτων.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

·         Πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή Ι.Ε.Κ. Μηχανικού Οχημάτων ή τεχνολογικής κατεύθυνσης.

·         Πολύ καλή γνώση των αρχών Μηχανολογίας & Ηλεκτροτεχνίας/ Ηλεκτρολογίας

·         Καλή γνώση χειρισμού διαγνωστικού εξοπλισμού και γνώση νέων τεχνολογιών.

·         Άριστη αντίληψη τεχνικού αντικειμένου για την επίλυση  προβλημάτων και βλαβών με έμφαση στο αποτέλεσμα

·         Ικανότητα ταυτόχρονης διαχείρισης πολλαπλών εργασιών

·         Αναλυτική σκέψη, μεθοδική εργασία και υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας

·         Ικανότητα δημιουργίας και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων

·         Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση.

·         Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά).

·         Καλή γνώση Η/Υ (MS Office).

·         Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα και ομαδικό πνεύμα εργασίας

·         Πελατοκεντρική φιλοσοφία με ικανότητες στην εξυπηρέτηση του πελάτη. 

·         Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους).

Επιθυμητά Προσόντα:

·         Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου

·         Οργανωτικές ικανότητες με έμφαση στη λεπτομέρεια

·         Αποτελεσματικότητα υπό συνθήκες πίεσης

Η Εταιρία προσφέρει :

·         Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βασισμένο στα προσόντα του υποψηφίου.

·         Ευκαιρίες βελτίωσης και εκπαίδευσης, μέσω επιμορφωτικών προγραμμάτων.

·         Προοπτικές εξέλιξης και δυνατότητες ανάπτυξης σε ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον.

Εμπειρία
Τουλάχιστον 3 Έτη
Επίπεδο εργασίας
Μεσαίο επίπεδο
Είδος Απασχόλησης
Πλήρης απασχόληση
Βιομηχανία
Human Resources
Τηλέφωνο
+30 210 9402148 +30 210 940**** Show
Τοποθεσία
Αθήνα