Λογιστής _ Πειραιά (κέντρο)

Η Hellenic Bog στα πλαίσια της δυναμικής της ανάπτυξης αναζητά να προσλάβει Λογιστή στη περιοχή του Πειραιά (κέντρο) 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών (έσοδα, έξοδα και πάγια) κυρίως σε Γ΄ Κατηγορίας βιβλία σε μηνιαία βάση.
 • Καταχώρηση και συμφωνία τραπεζών σε μηνιαία βάση.
 • Συμφωνίες Ισοζυγίου ανά ομάδα λογαριασμών σε μηνιαία βάση.
 • Σύνταξη των δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων, των δηλώσεων Φ.Π.Α. και λοιπών μηνιαίων δηλώσεων.
 • Μηνιαία συμφωνία με το συνοπτικό βιβλίο του My Data.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης (ΙΕΚ, ΑΕΙ ή ΤΕΙ).
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση 2 – 4 ετών (κατά προτίμηση σε λογιστική εταιρεία)
 • Γνώση Κώδικά Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών
 • Καλή γνώση ΕΛΠ, IFRS, ΦΠΑ, φορολογίας εισοδήματος καθώς και εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • Ικανοποιητική γνώση Αγγλικών σε προφορικό και γραπτό λόγο.
 • Γνώση λογιστικών προγραμμάτων της EPSILON NET. Θα εκτιμηθεί εφόσον υπάρχει γνώση και άλλων λογιστικών προγραμμάτων.
 • Υψηλή εξοικείωση με προγράμματα υπολογιστή (MS Office).
 • Επίπεδο Advanced στο πρόγραμμα ECXEL

 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ -ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα
 • Δυνατότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Απόδοση υπό πίεση
 • Ικανότητες επικοινωνίας
 • Ευχάριστη διάθεση και παρουσία
 • Επαγγελματισμός

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

 • Ικανοποιητικές αποδοχές, αναλόγως προσόντων
 • Ασφαλιστική κάλυψη
 • Άριστες συνθήκες εργασίας
 • Πλήρη απασχόληση
 • Κάλυψη κόστους συμμετοχής σε σεμινάρια – ημερίδες.
 • Δυνατότητα εργασιακής εξέλιξης.
Εμπειρία
Τουλάχιστον 3 Έτη
Επίπεδο εργασίας
Μεσαίο επίπεδο
Είδος Απασχόλησης
Πλήρης απασχόληση
Βιομηχανία
Human Resources
Τηλέφωνο
+30 210 9402148 +30 210 940**** Show
Τοποθεσία
Αθήνα