Η Hellenic Bog στα πλαίσια της δυναμικής της ανάπτυξης αναζητά να προσλάβει IT Services Specialist για την περιοχή του Κέντρου Αθηνών 

Βασικά Καθήκοντα & Αρμοδιότητες:

 • Υποστήριξη των χρηστών πελατολογίου
 • Αντιμετώπιση βλαβών και επίλυση τεχνικών προβλημάτων υπολογιστών, περιφερειακών και δικτύων
 • Διαχείριση, παραμετροποίηση και συντήρηση των υποδομών πελατολογίου (εφαρμογές, servers, workstations, δίκτυα)
 • Εκτέλεση και παρακολούθηση περιοδικών εργασιών ελέγχου, συντήρησης, backup κλπ.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση λειτουργικών συστημάτων Windows 10, 11
 • Πολύ καλή γνώση Microsoft Office (Microsoft 365)
 • Πολύ καλή γνώση εγκατάστασης, παραμετροποίησης, αντιμετώπισης προβλημάτων περιφερειακών συσκευών (Printers, Scanners κλπ)
 • Βασικές γνώσεις λειτουργικών συστημάτων Windows Server 2019, 2022
 • Βασικές γνώσεις δικτύων (TCP/ΙΡ, routing, switching, firewalls, VPN)
 • Καλή γνώση αγγλικών

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Πτυχιούχος σχολής πληροφορικής
 • Σχετική προϋπηρεσία 1 με 3 έτη σε ΙΤ
 • Γνώση Windows 10 & Windows 11
 • Γνώση Windows Server
 • Γνώση Virtualization Technologies
 • Γνώση διαχείρισης Windows Servers & Back up
 • Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και επικοινωνίας
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Κάτοχος άδειας οδήγησης Β’ κατηγορίας .

Ικανότητες & Δεξιότητες:

 • Ευγένεια και ομαδικότητα
 • Εχεμύθεια, υπευθυνότητα , συνέπεια
 • Οργάνωση & διαχείριση χρόνου
 • Προσαρμοστικότητα και ευελιξία
 • Αγάπη για το αντικείμενο
 • Διάθεση για μάθηση και εξέλιξη
Εμπειρία
Τουλάχιστον 1 Έτος
Επίπεδο εργασίας
Μεσαίο επίπεδο
Είδος Απασχόλησης
Πλήρης απασχόληση
Βιομηχανία
Human Resources
Τηλέφωνο
+30 210 9402148 +30 210 940**** Show
Τοποθεσία
Αθήνα