Εργάτριες Συσκευασίας _ Μεταμόρφωση

Η Hellenic Bog στα πλαίσια της δυναμικής της ανάπτυξης αναζητά να προσλάβει Εργάτριες Συσκευασίας στη περιοχή της Μεταμόρφωσης

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε γραμμή παραγωγής βιομηχανίας τροφίμων
 • Εκτέλεση απαιτούμενων εργασιών για την τροφοδοσία & εκφόρτωση μηχανημάτων συσκευασίας
 • Προσαρμογή συσκευαστικών μηχανών πριν από κάθε νέα παρτίδα
 • Καθαρισμός της μηχανής συσκευασίας
 • Επιμέλεια & τάξη χώρου της συσκευασίας
 • Συμμετοχή στη διαδικασία απογραφής
 • Λήψη δείγματος συσκευασμένου προϊόντος και αποστολή για ποιοτικό έλεγχο
 • Επαγγελματισμός – Υπευθυνότητα
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Αυστηρή τήρηση κανόνων ορθής υγιεινής και πρακτικής

Επιθυμητά προσόντα

 • Δυνατότητα εργασίας σε εναλλασσόμενες βάρδιες (πρωινή, απογευματινή)
 • Άμεση διαθεσιμότητα
 • Διάθεση για μάθηση
 • Ικανότητα συνεργασίας, επικοινωνίας, οργάνωσης

Προϋπόθεση:

Για την διευκόλυνση σας λόγω μη εξυπηρέτησης ΜΜΜ στη περιοχή, κρίνεται απαραίτητη η κατοχή ιδιωτικού μέσου μετακίνησης.

Προσφέρουμε:

     Πενθήμερη 8ωρη εργασία (Δευτέρα-Παρασκευή)

     Άμεση πρόσληψη

     Πλήρη ασφάλιση

     Ιδιωτική ασφάλιση

     Συνεχείς εκπαιδεύσεις και ευκαιρίες εξέλιξης

Εμπειρία
Τουλάχιστον 1 Έτος
Επίπεδο εργασίας
Αρχικό επίπεδο
Είδος Απασχόλησης
Πλήρης απασχόληση
Βιομηχανία
Human Resources
Τηλέφωνο
+30 210 9402148 +30 210 940**** Show
Τοποθεσία
Αθήνα