Εργάτης Παραγωγής σε γραμμή Βιομηχανίας Τροφίμων (Μεταμόρφωση)

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε γραμμή παραγωγής βιομηχανίας τροφίμων
 • Βοηθός παραγωγής
 • Συσκευασία
 • Καθαριότητα   
 • Επαγγελματισμός – Υπευθυνότητα
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Αυστηρή τήρηση κανόνων ορθής υγιεινής και πρακτικής
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

Επιθυμητά προσόντα

 • Προϋπηρεσία αρτοπαρασκευαστή
 • Διάθεση για μάθηση
 • Άμεση διαθεσιμότητα
 • Ικανότητα συνεργασίας, επικοινωνίας, οργάνωσης

 

Προϋπόθεση:

Για την διευκόλυνση σας λόγω μη εξυπηρέτησης ΜΜΜ στη περιοχή, κρίνεται απαραίτητη η κατοχή ιδιωτικού μέσου μετακίνησης.

 

Προσφέρουμε:

 • Πενθήμερη, 8ωρη εργασία (Δευτέρα-Παρασκευή)
 • Άμεση πρόσληψη
 • Πλήρη ασφάλιση
 • Συνεχείς εκπαιδεύσεις και ευκαιρίες εξέλιξης
Επίπεδο εργασίας
Μεσαίο επίπεδο
Είδος Απασχόλησης
Πλήρης απασχόληση
Βιομηχανία
Human Resources
Τηλέφωνο
+30 210 9402148 +30 210 940**** Show
Τοποθεσία
Αθήνα