Αρμοδιότητες

Ο ρόλος σας ως Γραμματέας θα εστιάζει στην παροχή αποτελεσματικής  γραμματειακής υποστήριξης στα τμήματά μας:

 • με τη διαχείριση γραπτής αλληλογραφίας και αναφορών
 • τη διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ημερολογίου
 • τη διαχείριση αρχείων
 • την οργάνωση συναντήσεων

 

Ο κάτοχος της θέσης θα χειρίζεται πληροφορίες και περιεχόμενο

 • με εμπιστευτικότητα
 • διακριτικότητα
 • θα δημιουργεί υψηλής ποιότητας παρουσιάσεις PowerPoint.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Τεχνικές δεξιότητες (π.χ. χειρισμός διαφόρων εργαλείων, MS office, Outlook)
 • Γνώση της ελληνικής/αγγλικής γλώσσας προφορικά και γραπτά
 • Θετική, ενεργητική στάση/συμπεριφορά/νοοτροπία ικανή να επιλύει προβλήματα 
 • Διακριτικότητα, εμπιστευτικότητα και χειρισμός ευαίσθητων πληροφοριών
 • Επίτευξη αποτελεσμάτων/εκτέλεση καθηκόντων
 • Επίδειξη ομαδικού πνεύματος
 • Προσαρμοστικότητα στις αλλαγές
 • Ικανότητα εκτέλεσης πολλαπλών καθηκόντων/εργασιών
 • Επικοινωνεί με σαφήνεια και αποτελεσματικότητα
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης του χρόνου.

Επίπεδο εργασίας
Μεσαίο επίπεδο
Είδος Απασχόλησης
Πλήρης απασχόληση
Βιομηχανία
Human Resources
Τηλέφωνο
+30 210 9402148 +30 210 940**** Show
Τοποθεσία
Αθήνα