Η Hellenic Bog στα πλαίσια της δυναμικής της ανάπτυξης αναζητά να προσλάβει Βοηθό Φαρμακείου για την περιοχή του Αιγάλεω 

Αρμοδιότητες:

 • Εκτέλεση συνταγών και OTC φαρμάκων
 • Επεξεργασία παραγγελιών και συναλλαγών με πελάτες
 • Έλεγχος αποθεμάτων φαρμάκων

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Βοηθού φαρμακείου ή άλλο πτυχίο συναφές με τις επιστήμες υγείας
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτος ως βοηθός στο φαρμακευτικό πάγκο
 • Καλός χειρισμός Η/Υ και λογισμικών φαρμακείου
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Οργανωτικές δεξιότητες, με υπευθυνότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Θετική προσωπικότητα και διάθεση
 • Άνεση στην επικοινωνία, πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους)

Πρόσθετα προσόντα:

 • Γνώση των κυριότερων προϊόντων υγείας στο φαρμακείο

Παροχές

 • Ανταγωνιστικές μηνιαίες απολαβές ανάλογες με τα προσόντα και την προϋπηρεσία
 • Πλήρης πενθήμερη απασχόληση (40h/εβδομάδα)
 • Δευτέρα – Παρασκευή σπαστό ωράριο (Ελεύθερα Σαββατοκύριακα)
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
Εμπειρία
Τουλάχιστον 1 έτος
Επίπεδο εργασίας
Αρχικό επίπεδο
Είδος Απασχόλησης
Πλήρης απασχόληση
Βιομηχανία
Human Resources
Τηλέφωνο
+30 210 9402148 +30 210 940**** Show
Τοποθεσία
Αθήνα