Αποθηκάριος _ Μεταμόρφωση

Η Hellenic Bog στα πλαίσια της δυναμικής της ανάπτυξης αναζητά να προσλάβει Αποθηκάριο για την περιοχή της Μεταμόρφωσης 

Αρμοδιότητες

 • Διαχείριση και έλεγχος της αποθήκης
 • Παραλαβή Α’ υλών και τακτοποίηση στην αποθήκη
 • Προετοιμασία των παραγγελιών προς τους πελάτες
 • Εκτέλεση παραγγελιών
 • Έλεγχος, οργάνωση και διευθέτηση του χώρου εργασίας προκειμένου να διασφαλίζονται όλα τα εμπορεύματα που διακινούνται
 • Απογραφή αποθήκης ανά τακτά χρονικά διαστήματα
 • Διασφάλιση της σωστής φόρτωσης, εκφόρτωσης και αποθήκευσης των εμπορευμάτων με τη χρήση του υπάρχοντος σχετικού εξοπλισμού
 • Χειριστής ηλεκτροκίνητου και πετρελαιοκίνητου κλαρκ
 • Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου (Πτυχίο ανώτερης σχολής θα συνεκτιμηθεί)
 • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 • Ευέλικτη και συνεπής προσωπικότητα με θετική σκέψη, ικανότητα συντονισμού και παρακολούθησης εργασιών, συνεργατικό πνεύμα και προσανατολισμό στο αποτέλεσμα
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση (επιθυμητή)
Εμπειρία
Τουλάχιστον 3 Έτη
Επίπεδο εργασίας
Μεσαίο επίπεδο
Είδος Απασχόλησης
Πλήρης απασχόληση
Βιομηχανία
Human Resources
Τηλέφωνο
+30 210 9402148 +30 210 940**** Show
Τοποθεσία
Αθήνα

Σχετικές αγγελίες

Άλλες παρόμοιες αγγελίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν